Subscribe via RSS Feed

Ձեւաչափ

2014 AWT ստորաբաժանումներ:

Պրոֆեսիոնալ, Սիրող, Կանայք, Երիտասարդություն (18-) եւ մագիստրոսի (45+) հետ ենթակետի բաժնի Masters: Grand Masters (55+).

Մասնակիցները լավագույն 4 placings մասնակիցները 2014 Ամերիկյան Windsurfing Tour կառնվեն եզրափակիչ զուգակցվել է ընդհանուր հաղթողների. Միավորներ կտրամադրվեն յուրաքանչյուր միջոցառում, հաղթող հավաքելով առավելագույն միավորներ. Հաղթողները կպարգեւատրվեն յուրաքանչյուր անհատական ​​դեպքում, իսկ ընդհանուր տուր չեմպիոններ կհայտարարվի արարողությանը հաջորդող զբոսաշրջային Finale է MAUI. Միավորներ կտրամադրվեն հետեւյալ:

Judging Criteria

Wave Riding Notes

Wave ride scores will be based on: Wave height, turns in critical sections, angles in the turns, length of ride, completion of tricks, technical skills demonstrated and wow factor to the judges.

Things to consider when selecting your wave: size, caught at peak, արագություն, continuity, length of ride, functional moves [ex. bottom turns], tricks, vertical riding, progressive moves, use of rail, linking sections, number and quality of turns (critical section), aerials, moves/tricks using the wave and landing back on the wave.

Turns made in the critical part of the wave will be judged: Highly! The more critical the section, the tighter the turns and harder the hit, the better the score. We want to see big connected hits in the right spots. Timing is a big factor in wave performance. Best scores will be given for critical riding in the power of the wave, going most vertical, use of your rail, and continuation along the peeling wave. Basically, staying as close to the power of the wave while going vertical and making use of the whole wave will score highest.

Aerials will be given points based on:
a. Executiona single streak down the line launching into an aerial will not be scored higher than a good clean smack under the lip. Just because you show your fin doesn’t mean you will win! Linking good clean smacks in combination with an aerial will most certainly increase your score.

b. Line used to achieve aerialmore vertical entry, hitting more vertical section of peak equals more points. Hitting the critical section and being projected outwards equals more points, lifting back foot to achieve aerial equals less pointshow is the wave used for the aerial, big aerial at big section scores big.

c. Size/difficulty: variations (one handed, etc.), clean landing so ride can continue.

Jumping Notes

Jump scoring will be based on: Difficulty of the move, height, execution and landing, how clean, how smooth, creativity, some reward for pushing new moves but landing is much better. The highest scoring jump of each type will be counted. In the case where two jumps are being counted they need to be different moves, or different variations of the same move. Judges will be scored according to the level of execution and the difficulty of the move and the details below are for guide purposes only;

• Straight jump – 1 դեպի 3 averagecould be more depending on height and style, one handed, rail grab etc. adds 0.2 1.0 points
• Table Top 3 դեպի 4 average – could be higher for depending on degree of tweak, one handed adds 0.2 1.0 points
• Forward Loop – 3.5 դեպի 5.5 average – could be more depending on height and style, one handed adds 0.2 1.0 points
• Push Loop – 4 դեպի 6 averagecould be more depending on height and style, one handed adds 0.2 1.0 points
• Back Loop – 6 դեպի 8 averagecould be more depending on height and style, one handed adds 0.2 1.0 points, one footed adds 0.2 1.0 points
• Tweaked Push Loop – 6.5 դեպի 8.5 – could be more depending on tweak, height, and style, one handed adds 0.2 1.0 points
• Double Forward 9 դեպի 10 depending on style, height etc.
• Pushloop Forward 9.5 դեպի 10 depending on style, height etc.
• Other combination moves – points will be awarded by discretion
• One handed, rail grabs etc. – these variations add to your score and depending on the style, duration etc. your points will increase between 0.2 իսկ 1.0 points.

Head Judge’s Comment

Judges overall wave philosophy is: Impress us with your selection of wave, timing of the sections, tightness of your turns, projections off the lip and FLOW that connects you to the wave. You are starting with a blank canvas, so be creative. The most important thing is the art of surfing on the wave with a sail. Example: If a rider lines up a set wave behind the peak, drives a line that fits the wave’s timing, maintains his speed, and does functional and trick moves to the end of the wave, he will score well. When this is done on a mast high wave, and includes a wave 360 and an Air Taka, he would get a 10.

In Search of the PERFECT 10!

It was noted that despite breathtaking performances during the AWT Aloha Classic no perfect 10s were awarded. We want to push the riders and reward them for taking risks, for this reason we are on the lookout for what is considered ‘perfect’ based on the available conditions.

Judging Transparency

This year we want to help riders to understand how they are being scored so that they can use this information to assess and develop their riding. There are two ways in which we would like to help this process and improve the transparency of the judging process;

1) In the judges chair – one rider at a time will be able to sit within hearing distance of the judges, getting the same view, seeing what they see and hearing their comments about waves etc.

2) Heat Score Sheets – Riders are encouraged to review their scores, while this is for information only it will help you to develop your understanding of what you did and what we saw, please see the Tabulator, Sam Bittner or Chris Freeman to see your scores. To improve the feedback it is most beneficial to you to do this soon after your heat is completed. Please note that these sheets remain the property of the AWT and are confidential, they should not be posted on social media etc.

Changes – throughout the Tour the judges and organization reserve the right to change and update the judging criteria according to feedback and evaluation of heats, rider comments, sponsor feedback and more.