Subscribe via RSS Feed

פורמט

2014 חטיבות AWT:

מקצועי, חובבן, נשים, נוער (18-) ותואר שני (45+) עם תת חלוקה של מאסטרס: מאסטרים גדולים (55+).
 
משתתפים הטובים ביותר 4 בplacings 2014 גלישת רוח, סיור אמריקאי ייחשב בחשבון הסופי לזוכים הכוללים. נקודות תוענקנה בכל אירוע עם זוכה הבקיע נקודות מרביות. זוכים יוענקו בכל אירוע בודד ואלופי הסיור הכוללים יוכרזו בטכס הסיום לאחר הסיור במאווי. נקודות תוענקנה כדלקמן: