Subscribe via RSS Feed

برنامه

در حدودبرنامهحمل و نقل / اقامتهوانمایش نتایج: از

زمانبندی وقایع

چهارشنبه ماه مه 2ND
درمانگاه / روز نسخه ی نمایشی
در تمام طول روز Waddell ساحل
ثبت نام / ورود به در در Roadhouse داونپورت 5-7 PM
شام رقیب 7-9 PM

پنج شنبه مه 3RD یکشنبه 6th
رقابت در Waddell
پرتاب کنندگان نشست هر روز صبح در 10:00 AM می باشد

عصر جمعه ماه مه 4th
Taqueria سانتا کروز: 2215 Mission St.

یکشنبه ماه مه 6th
مراسم اختتامیه
BBQ و جوایز در گشت و گذار داونپورت و دریانوردی 7-10 PM
بلافاصله پس از سرخ اتش گاو

2012 Mahalo حامیان