Subscribe via RSS Feed

Atodlen


Rhestr o Ddigwyddiadau

Dydd Mercher 2 Mai
Diwrnod Clinig / Demo
Trwy'r dydd Traeth Waddell
Cofrestru / Cyrraedd yn Roadhouse Davenport 5-7 PM
Cinio Cystadleuydd 7-9 PM

Dydd Iau 3 Mai-Dydd Sul 6 Mai
Cystadleuaeth yn Waddell
Capteiniaid Cyfarfod bob bore am 10:00 AC

Nos Wener 4 Mai
Taqueria Santa Cruz: 2215 Mission St.

Dydd Sul 6 Mai
Seremoni Cau
Barbeciw a Gwobrau yng Surf Davenport a Hwylio 7-10 PM
Tân Gwyllt Red Bull yn syth ar ôl

2012 Mahalo Noddwyr