Subscribe via RSS Feed

Schema

CaSchemaTransport / LogiVäderVolontär

Tisdag, 11 september:
5:00pm – 7:00pm: AWT Välkomnande HappyHour, Avon Sail House
7:00pm: AWT Wave Jam Ingående och registrering Vind-NC

Onsdag, 12 september:
8:30vid – 9:00vid: Skepparmöte att bestämma platsen för dagen, Vind-NC
9:30vid: 6:00pm: Konkurrens driver förhållanden som medger
8:00pm: Invigningsfest och våg klinik på Wind-NC i Avon

Torsdag, 13 september:
8:30vid – 9:00vid: Skepparmöte att bestämma platsen för dagen, Vind-NC
9:30vid – 6:00pm: Konkurrens driver förhållanden som medger
8:00pm: NC BBQ och fest på Fox vattensporter i Buxton

Fredag, 14 september:
8:30vid – 9:00vid: Skepparmöte att bestämma platsen för dagen, Vind-NC
9:30vid – 6:00pm: Konkurrens driver förhållanden som medger
8:00pm: AWT Hatteras Wave Jam Party på Oceanair Sports i Avon

Lördag, 15 september:
8:30vid – 9:00vid: Skepparmöte att bestämma platsen för dagen, Vind-NC
9:30vid – 6:00pm: Konkurrens driver förhållanden som medger
8:00pm: Stänga ceremonier och utmärkelser på Koru Beach Klub

Mahalo Sponsorer