Subscribe via RSS Feed

Raspored


Utorak, 11. rujna:
5:00am – 7:00am: AWT Pozdravljajući HappyHour, Avon Sail Kuća
7:00am: AWT Wave Jam Otvaranje i registracija Vjetar-NC

Srijeda, 12. rujna:
8:30na – 9:00na: Sastanak kormilara odrediti lokaciju za dan, Vjetar-NC
9:30na: 6:00am: Natječaj traje uvjeti dopuštaju
8:00am: Otvaranje stranku i val kliniku na Wind-NC u Avon

Četvrtak, 13. rujna:
8:30na – 9:00na: Sastanak kormilara odrediti lokaciju za dan, Vjetar-NC
9:30na – 6:00am: Natječaj traje uvjeti dopuštaju
8:00am: NC roštilj i zabavu kod Fox vodenih sportova u Buxton

Petak, 14. rujna:
8:30na – 9:00na: Sastanak kormilara odrediti lokaciju za dan, Vjetar-NC
9:30na – 6:00am: Natječaj traje uvjeti dopuštaju
8:00am: AWT Hatteras Wave Jam stranka na Oceanair Sport u Avon

Subota, 15. rujna:
8:30na – 9:00na: Sastanak kormilara odrediti lokaciju za dan, Vjetar-NC
9:30na – 6:00am: Natječaj traje uvjeti dopuštaju
8:00am: Završna svečanost i nagrade na Koru Beach Klub

Mahalo Sponzori