Subscribe via RSS Feed

Programar

SobreProgramarTempoVoluntarioResultados

Venres, 27 Xullo:
Chegada en San Diego

Sábado, 28 de xullo:
Deixe San Diego inicio da mañá para a unidade de San Carlos

Domingo, 29 de xullo – Venres, 03 de agosto:
Realizar concurso

Sábado, 04 de agosto:
Bolsas e dirixir até San Diego

Domingo, 05 de agosto:
Voar a casa a partir de San Diego