Subscribe via RSS Feed

Yasuhito Ogasawara

Yasuhito Ogasawara

Yasuhito Ogasawara
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hookipa
TÀI TRỢ: Tự
TUỔI: 50
Quê hương: Cặp, Maui
ĐẦU TỪ: Japan
YÊU THÍCH MOVE: Airial off the Rip
YÊU THÍCH SPOT: Hookipa
NĂM lướt ván: 32
Phương châm:Just Keep sailing