Subscribe via RSS Feed

Tony Litke

Tony Litke

Tony Litke
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos
TÀI TRỢ: Cheap Beer
TUỔI: 31
Quê hương: Victoria, BC
ĐẦU TỪ: Vancouver, BC
YÊU THÍCH MOVE: Getting Douched!
YÊU THÍCH SPOT: Cape Sebastion
NĂM lướt ván: 4
Phương châm: This spot looks sharky