Subscribe via RSS Feed

Tom Garcia

Tom Garcia

Tom Garcia
Phân công: Amateur and Masters
Sự kiện đã đăng ký: Maui Makani (Aloha cổ điển)
Nhà tài trợ: Maui International Real Estate Inc. and Advanced Construction Electrical Systems (ACES)
Tuổi: 56
Quê hương: Makwao, Hi.
Originally From: N.Y.C.
Di chuyển yêu thích: Aerial Off The Lip
Điểm yêu thích: Ho’okipa and Shacks,P.R.
Năm Lướt ván buồm: 26 năm