Subscribe via RSS Feed

Takafumi Noguchi

Takafumi Noguchi

Takafumi Noguchi
PHÂN: Professional
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha cổ điển
TÀI TRỢ: Star Board:Gaastra:Zero One:
TUỔI: 42
Quê hương: Omaezaki.Japan
ĐẦU TỪ: Japan
YÊU THÍCH MOVE: PushLoop
YÊU THÍCH SPOT: Baja Punta Sancarlos
NĂM lướt ván: 20
Phương châm: Windsurfing is continued for a long time.