Subscribe via RSS Feed

Sven Zedlick

Sven Zedlick

Sven Zedlick
PHÂN: Grand Master and Master
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Aloha cổ điển 2013
TÀI TRỢ: Zedlick&Vousht
TUỔI: 60
Quê hương: Baek + Kihei
ĐẦU TỪ: Germany
YÊU THÍCH MOVE: Duckjibe
YÊU THÍCH SPOT: Uppers and Klitmoeller
NĂM lướt ván: 34
Phương châm: Carpe Diem