Subscribe via RSS Feed

Steve Roy

Steve Roy

Steve Roy
PHÂN: Grand Masters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Maui
TÀI TRỢ: Đội ngũ bán lẻ đầy đủ, Đội Steve quốc tế
TUỔI: 60
Quê hương: Vista California
ĐẦU TỪ: Cardiff by the Sea, California
YÊU THÍCH MOVE: Bất cứ điều gì tôi làm
YÊU THÍCH SPOT: San Carlos
NĂM lướt ván: 21
Phương châm: Xe nhanh, phụ nữ ưa thích và không khí ass lớn.