Subscribe via RSS Feed

Steve Roy

Steve Roy

Steve Roy
BAHAGIAN: Grand Masters
PERISTIWA BERDAFTAR: Santa Cruz, Sungai Pistol, San Carlos, Maui
SPONSOR: Pasukan Runcit penuh, Pasukan Steve Antarabangsa
UMUR: 60
Hometown: Vista California
Berasal dari: Cardiff oleh Laut, California
MOVE KEGEMARAN: Apa-apa yang saya membuat
Tempat kegemaran: San Carlos
TAHUN Luncur Angin: 21
MOTO: Kereta cepat, wanita mewah dan udara big ass.