Subscribe via RSS Feed

Stephan Boeker

Stephan Boeker

Stephan Boeker
PHÂN: nghiệp dư
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: aloha classic
TÀI TRỢ: none, I’m amateur. I work with and ride on Goya products.
TUỔI: 36
Quê hương: Kula
ĐẦU TỪ: Frankfurt and New York
YÊU THÍCH MOVE: Ohhh, just riding waves.
YÊU THÍCH SPOT: north shore maui
NĂM lướt ván: 24
Phương châm: don’t sweat the small stuff.