Subscribe via RSS Feed

Seth Levy

Seth Levy

Seth Levy
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Waddell
TÀI TRỢ: VetBond
TUỔI: 49.999
Quê hương: Santa Cruz, California
ĐẦU TỪ: Maryland
YÊU THÍCH MOVE: Just a rarely timed hook under the lip in the bowl
YÊU THÍCH SPOT: Rơi
NĂM lướt ván: 27
Phương châm: Don’t force it