Subscribe via RSS Feed

Sèt Levy

Seth Levy

Sèt Levy
DIVIZYON: Mèt
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Waddell
Sponsors: VetBond
KI GEN LAJ: 49.999
Vil: Santa Cruz, California
Originally KI SOTI NAN: Maryland
FAVORITE MOVE: Just a rarely timed hook under the lip in the bowl
FAVORITE SPOT: Drop
ANE planch: 27
Deviz: Don’t force it