Subscribe via RSS Feed

Scott Hazenboom

Scott Hazenboom

Scott Hazenboom
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hẻm núi Freestyle Frenzy
TÀI TRỢ: Hẻm núi Surf Shop
TUỔI: 46
Quê hương: Trắng cá hồi, WA
ĐẦU TỪ: Nơi lạnh lên phía bắc.
YÊU THÍCH MOVE: Xô-nó
YÊU THÍCH SPOT: Trại giống
NĂM lướt ván: 21
Phương châm: Bạn đang làm đúng khi bạn có vui vẻ!