Subscribe via RSS Feed

Scott Hazenboom

Scott Hazenboom

Scott Hazenboom
DIVIZYON: Mèt
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Ravin akrobatik foli
Sponsors: Ravin navige Shop
KI GEN LAJ: 46
Vil: White Salmon, WA
Originally KI SOTI NAN: The cold place up north.
FAVORITE MOVE: Shove-it
FAVORITE SPOT: HATCHERY
ANE planch: 21
Deviz: You’re doing it right when you’re having fun!