Subscribe via RSS Feed

Sarah-Delaunay

Sarah Delaunay

Sarah Delaunay
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz and Maui
TÀI TRỢ: Hơi sôi (US), Điều cấm kỵ, Roxy, OutsideReef, Aircalin, Government of New Caledonia, Freeride NC
TUỔI: 24
Quê hương: Nouméa
ĐẦU TỪ: New Caledonia
YÊU THÍCH MOVE: spock full full speed on super flat water
YÊU THÍCH SPOT: Ténia, Ouano, Hookipa, Jaws
NĂM lướt ván: 6
Phương châm: Have a dream, add it what it needs to fit the reality. Keep the dream intact, that’s only the reality that you adapt.