Subscribe via RSS Feed

Roxanne Christensen

Roxanne Christensen

Roxanne Christensen
PHÂN: Women’s
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Freestyle Frenzy/Big Air
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: 45
Quê hương: Drumheller
ĐẦU TỪ: Alberta
YÊU THÍCH MOVE: Shov-it
YÊU THÍCH SPOT: Trại giống
NĂM lướt ván: 20
Phương châm: Sống cuộc sống đầy đủ