Subscribe via RSS Feed

Peter Kimball

Peter Kimball

Peter Kimball
PHÂN: Nghiệp dư / Thạc sĩ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz/Hatteras
TÀI TRỢ: Tự / Đội ngũ Chấp hành
TUỔI: 51
Quê hương: Yarmouth Port , MA
ĐẦU Từ; Chicago
YÊU THÍCH MOVE: Sóng 360 nhưng đã không thể hoàn thành
YÊU THÍCH SPOT: Bất cứ nơi nào có sóng và gió bên bờ biển nhưng nhà nghỉ là bên ngoài mũi cá tuyết beachs
NĂM lướt ván: Bắt đầu để mất số nhưng xung quanh 25
Phương châm: Kể từ khi tôi xem Mavericks Chasing tôi thích "Live Giống như Jay"