Subscribe via RSS Feed

پیتر کیمبال

Peter Kimball

پیتر کیمبال
بخش: آماتور / کارشناسی ارشد
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز / Hatteras
حامیان: خود / تیم رعایت
AGE: 51
HOMETOWN: بندر YARMOUTH , MA
در اصل از; شیکاگو
MOVE های مورد علاقه: موج 360 اما نتوانسته اند برای تکمیل
SPOT های مورد علاقه: هرجا با امواج و ساحل سمت باد، اما استراحت در منزل است بیرونی کیپ کاد beachs
سال های WINDSURFING: شروع به از دست دادن تعداد بلکه در سراسر 25
شعار: از آنجا که من تماشا تعقیب ماوریکس من دوست دارم "زنده مانند جی"