Subscribe via RSS Feed

Peter Gill

Peter Gill

Peter Gill
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN:Pistol sông
TÀI TRỢ: Rhonda (time sponsor)
TUỔI: 47
Quê hương: Trắng cá hồi
ĐẦU TỪ: Ottawa / Vancouver
YÊU THÍCH SPOT: Doug’s
NĂM lướt ván: 8