Subscribe via RSS Feed

Nikhil Seth Hanig

Nikhil Seth Hanig

Nikhil Seth Hanig
PHÂN: Thanh niên
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha cổ điển
TÀI TRỢ: My Dad
TUỔI: 15
Quê hương: Haiku, Hawai’i
ĐẦU TỪ: Hamburg, Germany
YÊU THÍCH MOVE: Cutback
YÊU THÍCH SPOT: Sprecks and Lowers
NĂM lướt ván: 3
Phương châm: Every day on the water is a good day!