Subscribe via RSS Feed

Nicola Terenzi

Nicola Terenzi

Nicola Terenzi
หมวด: มือสมัครเล่น
กิจกรรมจดทะเบียน: คลาสสิก Aloha
ผู้สนับสนุน: Nautica Urban, North & คลั่ง, ION
อายุ: 24
บ้านเกิด: Gabicce Mare (อิตาลี)
เดิมมาจาก: อิตาลี
MOVE FAVORITE: Shaka
SPOT FAVORITE: Jericoacoara
ปีขึ้นไปวินเซิร์ฟ: 10
คำขวัญ: Life is different if you can ride the sea.