Subscribe via RSS Feed

Naveen Seth Hanig

Naveen Seth Hanig

Naveen Seth Hanig
PHÂN: Thanh niên
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha cổ điển
TÀI TRỢ: My Dad
TUỔI: 13
Quê hương: Haiku, Hawai’i
ĐẦU TỪ: Hamburg, Germany
YÊU THÍCH MOVE: Cutback
YÊU THÍCH SPOT: Làm giảm
NĂM lướt ván: 3
Phương châm: Make every wave a good wave!