Subscribe via RSS Feed

Nathan Mershon

Nathan Mershon

Nathan Mershon
PHÂN: Chuyên gia
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông, San Carlos, Maui
TÀI TRỢ: Naish
TUỔI: 31
Quê hương: Slammin’ Salmon, WA
ĐẦU TỪ: Homer, AK
YÊU THÍCH MOVE: Backloop, 360
YÊU THÍCH SPOT: Ho’okipa and many others!
NĂM lướt ván: 20
Phương châm: “Do or do not, there is no try.” -Yoda