Subscribe via RSS Feed

مایکل Wazenski

Michael Wazenski

مایکل Wazenski
بخش: اماتور, کارشناسی ارشد
رویدادهای ثبت شده: Hatteras, NC
حامیان: همسر من
AGE: 47
HOMETOWN: آناپولیس, MD
در اصل از: Cockeysville, MD
MOVE های مورد علاقه: بازگشت به ساحل که من از کجا آغاز شده
SPOT های مورد علاقه: هر جا که هوا گرم است, پر باد, و من روز از کار
سال های WINDSURFING: 27
شعار: حرکت را متوقف کند