Subscribe via RSS Feed

Michael Văn Sisseren

Michael Van Sisseren

Michael Văn Sisseren
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Tự do Frenzy
TÀI TRỢ: Sailworks, Hẻm núi Surf Shop
TUỔI: 48
Quê hương: Hood River
ĐẦU TỪ: Amsterdam
YÊU THÍCH MOVE: Nó xô
YÊU THÍCH SPOT: Bức tường
NĂM lướt ván: 35
Phương châm: You’re never too old to learn a new trick