Subscribe via RSS Feed

Matteo Spanu

Matteo Spanu

Matteo Spanu
PHÂN: pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: jp Aloha Classic
TÀI TRỢ: Tabou Gaastra Al360 Arbeke julbo
TUỔI: 38
Quê hương: Oristano
ĐẦU TỪ: Italy
YÊU THÍCH MOVE: Air chachoo
YÊU THÍCH SPOT: Capo Mannu , ponta preta, Hookipa
NĂM lướt ván: 18 năm
Phương châm: respect