Subscribe via RSS Feed

Martin Bergeron

Martin Bergeron

Martin Bergeron
PHÂN: Master and amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha cổ điển
TÀI TRỢ: Simmer and Sailboard Maui
TUỔI: 49
Quê hương: Quebec city
ĐẦU TỪ: Quebec city
YÊU THÍCH MOVE: Killer loop
YÊU THÍCH SPOT: Hookipa
NĂM lướt ván: 32
Phương châm: Live your dream