Subscribe via RSS Feed

Leonhard Jamaer

Leonhard Jamaer

Leonhard Jamaer
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha Classic Maui
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, Fanatic, Xcel, Black Project Fins
TUỔI: 23
Quê hương: Kiel
ĐẦU TỪ: Germany
YÊU THÍCH MOVE: Không khí Taka
YÊU THÍCH SPOT: too many
NĂM lướt ván: 10
Phương châm: you dont go, you wont know