Subscribe via RSS Feed

Lawrence Farnell

Lawrence Farnell

Lawrence Farnell
PHÂN: Amateur, Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Lisa G, Tuân thủ đội
TUỔI: 45
Quê hương: Tiverton, RI
ĐẦU TỪ: MA
YÊU THÍCH MOVE: Big Air
YÊU THÍCH SPOT: Ít Rhody
NĂM lướt ván: 18
Phương châm: “Đôi khi bạn ăn thanh, và đôi khi thanh ăn bạn”