Subscribe via RSS Feed

Kieran Devaney

Kieran Devaney

Kieran Devanney
PHÂN: Nghiệp dư
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha cổ điển
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, Blackproject vây, Mạn phải
TUỔI: 28
Quê hương: Haiku, HI
ĐẦU TỪ: Tavernier, FL
YÊU THÍCH MOVE: Anything that raises my pulse
YÊU THÍCH SPOT: Upper Kanaha
NĂM lướt ván: Many
Phương châm: “Live every week like it’s shark week.