Subscribe via RSS Feed

Kate Barker

Kate Barker

Kate Barker
PHÂN: Womens
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông, Rơi
TÀI TRỢ: Ethos Orthodontics, myself
TUỔI: 32
Quê hương: Brisbane, Queensland, Úc
ĐẦU TỪ: Brisbane, Úc
YÊU THÍCH MOVE: Wavesailing
YÊU THÍCH SPOT: Currumbin Alley
NĂM lướt ván: On and off for 8 năm
Phương châm: ‘Have a crack you never know what might happen