Subscribe via RSS Feed

Josh Stone

Josh Stone

Josh Stone
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui
TÀI TRỢ: Goya
TUỔI: 42
Quê hương: Kuau, Maui
ĐẦU TỪ: Kailua, Oahu
YÊU THÍCH MOVE: Super vertical, hard hit aerial
YÊU THÍCH SPOT: Hookipa
NĂM lướt ván: 31 năm!!! WHOLLY SHIT!
Phương châm: Life experience is the only measure of real wealth…so have fun!