Subscribe via RSS Feed

Josh Angulo

Josh Angulo

Josh Angulo
PHÂN: Pro mens
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui
TÀI TRỢ: Angulo Hawaii, Gun Sails, Lynch Associates, Da Kine, Sắp xếp hợp lý
TUỔI: 38
Quê hương: Nahant, MA
ĐẦU TỪ: North Shore, O’ahu
YÊU THÍCH MOVE: whatever, not too worried about it anymore
YÊU THÍCH SPOT: wherever, just stoked to be on the water
NĂM lướt ván: Plenty !
Phương châm: Thank You Jesus!