Subscribe via RSS Feed

Jordan Reid

Jordan Reid

Jordan Reid
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, San Carlos
TÀI TRỢ: Dakine, Đồng bằng sông Hồng
TUỔI: 20
Quê hương: Pleasanton, California
ĐẦU TỪ: Pleasanton, California
YÊU THÍCH MOVE: Shaka và không khí lớn
YÊU THÍCH SPOT: Maui và người khác quá nhiều để liệt kê
NĂM lướt ván: 12
Phương châm: Gửi ...