Subscribe via RSS Feed

เรดจอร์แดน

Jordan Reid

เรดจอร์แดน
หมวด: มือสมัครเล่น
กิจกรรมจดทะเบียน: ซานตาครูซ, คาร์ลอซาน
ผู้สนับสนุน: Dakine, RRD
อายุ: 20
บ้านเกิด: เพลเซนตัน, แคลิฟอร์เนีย
เดิมมาจาก: เพลเซนตัน, แคลิฟอร์เนีย
MOVE FAVORITE: ชากาและใหญ่อากาศ
SPOT FAVORITE: เมาและคนอื่น ๆ มากเกินไปในรายการ
ปีขึ้นไปวินเซิร์ฟ: 12
คำขวัญ: ส่งไป ...