Subscribe via RSS Feed

Jesse Jared

Jesse Jared

Jesse Jared
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông sóng Bash
TÀI TRỢ: Dirty Mermaid Windsurfing
TUỔI: 28
Quê hương: Merville, Canada
ĐẦU TỪ: Vancouver Island
YÊU THÍCH MOVE: Body Drag
YÊU THÍCH SPOT: Nitinaht Lake
NĂM lướt ván: 3
Phương châm: Getting Radical