Subscribe via RSS Feed

ג'סי ג'ארד

Jesse Jared

ג'סי ג'ארד
ראשי: חובבן
רשומים אירועים: אקדח נהר גל בש
ספונסרים: מלוכלך בת ים גלשני רוח
גיל: 28
עיר: מרוויל, קנדה
במקור מ: ונקובר
החביב בתנועה: לגרור את הגופה
החביב SPOT: Nitinaht אגם
שנים גלישת רוח: 3
המוטו: קבלת רדיקלית