Subscribe via RSS Feed

Jeff Henderson

Jeff Henderson

Jeffrey Henderson
PHÂN: Thạc / Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha, Cổ điển
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, STK
TUỔI: 51
Quê hương: Sprecks
ĐẦU TỪ: Vermont
YÊU THÍCH MOVE: Lướt ván
YÊU THÍCH SPOT: Pit
NĂM lướt ván: 32
Phương châm: Thuyền hơn, nói ít hơn