Subscribe via RSS Feed

جورج Markopoulos

George Markopoulos

جورج Markopoulos
بخش: اماتور, کارشناسی ارشد
رویدادهای ثبت شده: Hatteras
حامیان: Delmarva صفحه ورزشی ماجراهای
AGE: 48
HOMETOWN: جزیره فنویک
در اصل از: بهار نقره ای, مریلند
MOVE های مورد علاقه: آنتن های بهینه سازی
SPOT های مورد علاقه: Assateague, مریلند
سال های WINDSURFING: 20+
شعار: اگر دمیدن آن من قصد دارم