Subscribe via RSS Feed

Ernie Thurlow

Ernie Thurlow

Ernie Thurlow
PHÂN: Amateur and Masters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TÀI TRỢ: X-Ply Decals
TUỔI: 47
Quê hương: Mountain View, CA
ĐẦU TỪ: Washington State
YÊU THÍCH MOVE: Push Loop
YÊU THÍCH SPOT: Dport, Waddell, Rio Vista, 3thứ, San Carlos + +
NĂM lướt ván: 16
Phương châm: OOTO