Subscribe via RSS Feed

Ernie Thurlow

Ernie Thurlow

Ernie Thurlow
DIVIZYON: Amateur and Masters
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Santa Cruz, Rivyè pistolè
Sponsors: X-Ply Decals
KI GEN LAJ: 47
Vil: Mountain View, CA
Originally KI SOTI NAN: Eta Washington
FAVORITE MOVE: Pouse Loop
FAVORITE SPOT: Dport, Waddell, Rio Vista, 3rd, San Carlos + +
ANE planch: 16
Deviz: OOTO