Subscribe via RSS Feed

David Troup

David Troup

David Troup
PHÂN: Amateur & Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: AWT Maui
TÀI TRỢ: Xensr
TUỔI: 45
Quê hương: Green Bay, Wisconsin
ĐẦU TỪ:
YÊU THÍCH MOVE: Not going on the rocks
YÊU THÍCH SPOT: Two Rivers, Wi
NĂM lướt ván: 34
Phương châm: Về nhà lớn hoặc đi