Subscribe via RSS Feed

Colby Deer

Colby Deer

Colby Deer
PHÂN: Bậc thầy, Nghiệp dư, GrandMasters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Wife and kids
TUỔI: 56
Quê hương: Crested Butte, Colorado
ĐẦU TỪ: Ohio
YÊU THÍCH MOVE: Back Loop
YÊU THÍCH SPOT: Cape Sabastion, Home at Blue Mesa
NĂM lướt ván:27
Phương châm:Thật là một ngày, what a dream, what a jam……..