Subscribe via RSS Feed

Colby Deer

Colby Deer

Colby Deer
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Գիտությունների դոկտոր, Սիրողական, GrandMasters
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Ատրճանակ River
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Wife and kids
AGE: 56
Հայրենի քաղաքը: Crested Butte, Colorado
Originally ԻՑ: Ohio
Սիրված ՔԱՅԼ: Back Loop
Սիրված SPoT: Cape Sabastion, Home at Blue Mesa
ՏԱՐԻ Հողմասահք:27
Բնաբան:Ինչ օր, what a dream, what a jam……..