Subscribe via RSS Feed

קולבי צביים

Colby Deer

קולבי צביים
ראשי: תואר שני, חובבנים, GrandMasters
רשומים אירועים: אקדח נהר
ספונסרים: אשתו וילדים
גיל: 56
עיר: Crested Butte, קולורדו
במקור מ: אוהיו
החביב בתנועה: לולאה חזרה
החביב SPOT: Cape Sabastion, בית במסה הכחולה
שנים גלישת רוח:27
המוטו:איזה יום, מה חלום, מה ריבה……..